Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Πρότυπο Κέντρο Διανομών ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 1999 στα Σπάτα Αττικής  και το 2003 μετεγκαστάθηκε  στην Παιανία.

Με συνεχόμενες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και σε μεταφορικά μέσα διανομής, η εταιρεία διαθέτει σήμερα 2.500 τετραγωνικά μέτρα αποθηκών σε ξηρό, νωπό και κατεψυγμένο φορτίο.

Η εταιρεία διαθέτει 35 οχήματα διανομής όλων των τύπων των προϊόντων και καλύπτει γεωγραφικά όλο τον Νομό Αττικής και μέσω συνεργειών και συνεργασιών έχει παρουσία σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Παρέχοντας 300 ημέρες διανομής ετησίως σε 4.000 πελάτες της διακινεί 100.000 τεμάχια ημερησίως.

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα περίπου 75 άτομα που υποστηρίζουν το έργο της.

Στόχος της εταιρίας τα επόμενα χρόνια είναι η εδραίωση της στο χώρο των πωλήσεων και διανομών, μέσα από ειδικού τύπου συνεργασίες και αντιπροσωπείες προσφέροντας στις συνεργαζόμενες εταιρίες τις υπηρεσίες και τα αποτελέσματα που θα είχαν εκτελώντας το έργο με ίδια μέσα αλλά ταυτόχρονα με μικρότερο κόστος.

Για να πετύχει τον παραπάνω στόχο η εταιρεία έχει δημιουργήσει ειδικά τμήματα εξυπηρέτησης πελατών όπως: ex van (15 πωλητές), sales force (12 άτομα) το οποίο εξυπηρετεί τις αγορές του Retail & HO.RE.CA και call center (3 άτομα).

Το Πρότυπο Κέντρο Διανομών για περισσότερο από είκοσι χρόνια συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες στην αγορά.

Από το 2015 το Π.Κ.Δ δραστηριοποιείται και στην αγορά των ethnic προϊόντων μέσω αποκλειστικών συνεργασιών με εταιρίες παραγωγής αλλά και εμπορείας προϊόντων που αφορούν την Μεξικάνικη και ΤΕΧ ΜΕΧ κουζίνα, όπως τα προϊόντα της κορυφαίας Μεξικανικής εταιρίας LA Costena.