Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Πρότυπο Κέντρο Διανομών ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 1999 στα Σπάτα Αττικής  και το 2003 μετεγκαταστάθηκε στην Παιανία.

Μετά απο συνεχείς  επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και σε μεταφορικά μέσα διανομής, η εταιρεία διαθέτει σήμερα 2.500 τ.μ αποθηκών σε ξηρό, νωπό και κατεψυγμένο φορτίο.

Η εταιρεία διαθέτει 35 οχήματα διανομής  και καλύπτει γεωγραφικά  τον Νομό Αττικής και μέσω συνεργασιών έχει παρουσία σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Παρέχοντας 300 ημέρες διανομής ετησίως σε 4.000 πελάτες της διακινεί 100.000 τεμάχια ημερησίως.

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα περίπου 75 άτομα που υποστηρίζουν το έργο της.

Στόχος της εταιρίας τα επόμενα χρόνια είναι η περαιτέρτω εδραίωση της στο χώρο των πωλήσεων και διανομών, μέσα από ειδικού τύπου συνεργασίες και αντιπροσωπείες προσφέροντας στις συνεργαζόμενες εταιρίες τις υπηρεσίες και τα αποτελέσματα που θα είχαν εκτελώντας το έργο με ίδια μέσα αλλά  με μικρότερο κόστος.

Για να πετύχει τον παραπάνω στόχο η εταιρεία έχει δημιουργήσει ειδικά τμήματα εξυπηρέτησης πελατών όπως: ex van (15 πωλητές), ομάδα πωλήσεων (12 άτομα) το οποίο εξυπηρετεί τις αγορές του Retail & HO.RE.CA και call center (3 άτομα).

Το Πρότυπο Κέντρο Διανομών για περισσότερο από είκοσι χρόνια συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες στην αγορά.

Από το 2015 το Π.Κ.Δ δραστηριοποιείται και στην αγορά των ethnic προϊόντων μέσω αποκλειστικών συνεργασιών με εταιρίες παραγωγής αλλά και εμπορίας προϊόντων που αφορούν την Μεξικάνικη και ΤΕΧ ΜΕΧ κουζίνα, με κύρια συνεργασία της μεγαλύτερης  Μεξικανικής εταιρίας LA CΟSTEΝΑ.