ΙΣΤΟΡΙΑ


   

Η εταιρεία Πρότυπο Κέντρο Διανομών ιδρύθηκε το 1999 αρχικά σαν Κέντρο Διανομών καταναλωτικών προιόντων ευρείας καταναλωσης. Το 2003 μετανομάστηκε σε Πρότυπο Κέντρο Διανομών Α.Ε .

Την ίδια χρονιά έγινε η μεταέγκατάσταση της εταιρίας στην σημερινή έδρα στην περιοχή της Παιανίας.

Με συνεχόμενες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και σε μεταφορικά μέσα διανομής ,η εταιρεία διαθέτει  σήμερα 2.500 τετραγωνικά μέτρα αποθηκών σε  ξηρό ,φρέσκο και κατεψυγμένο φορτίο.

Παρέχοντας 300 ημέρες διανομής ετησίως σε 4.000 πελάτες της διακινεί 80.000 τεμάχια ημερησίως.

Η εταιρία αποσχολεί σήμερα 64 άτομα που υποστηρίζουν το έργο της.